Thứ sáu, 06/08/2021 RSS
Thông báo thu hồ sơ vào lớp 10 THPT năm học 2021 – 2022
Hướng dẫn quản lý xác nhận nhập học vào lớp 10 THPT công lập năm học 2021-2022
Hướng dẫn đeo khẩu trang phòng, chống dịch COVID-19 tại nơi công cộng
Thời khóa biểu số 2.1 kỳ II năm học 2020 - 2021.
QUYÊT ĐỊNH VỀ VIỆC CÔNG BỐ CÔNG KHAI GIAO DỰ TOÁN NGÂN SÁCH NĂM 2021
Công khai thực hiện dự toán thu - chi ngân sách năm 2020
Công khai thực hiện dự toán thu - chi ngân sách 6 tháng cuối năm 2020
Công khai thực hiện dự toán thu - chi ngân sách quý IV năm 2020
Công bố công khai giảm trừ dự toán ngân sách năm 2020 ( Đợt 3) của trường THPT Đại Cường
Công bố công khai giảm trừ dự toán ngân sách năm 2020 ( Đợt 2) của trường THPT Đại Cường
Công khai thực hiện dự toán thu - chi ngân sách quý III năm 2020
Công bố công khai số liệu quyết toán ngân sách năm 2019 của trường THPT Đại Cường
Công khai chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập năm học 2020 - 2021
Công khai mức thu học phí và thu khác năm học 2020 - 2021 của trường THPT Đại Cường
CÔNG KHAI SỐ LIỆU QUYẾT TOÁN NGÂN SÁCH NĂM 2019
Công khai thực hiện dự toán thu - chi ngân sách 6 tháng đầu năm 2020
Công khai thực hiện dự toán thu - chi ngân sách quý II năm 2020
Công bố công khai dịch vụ thu tuyển sinh Đại học, Cao đẳng năm 2020 của trường THPT Đại Cường
Công bố công khai chỉ tiêu tuyển sinh vào 10 năm học 2020 - 2021 của trường THPT Đại Cường
Công khai thực hiện dự toán thu - chi ngân sách quý I năm 2020
Công bố công khai giao dự toán ngân sách năm 2020 của trường THPT Đại Cường
4 bước thoát hiểm khi rơi xuống nước
Kỹ thuật sơ cứu gãy xương
Sự kiện nổi bật
Thư viện video
Thống kê
Hôm nay : 2