Wednesday, 05/10/2022 RSS
TRƯỜNG THPT ĐẠI CƯỜNG THÔNG BÁO LỊCH TẬP TRUNG HS KHỐI 10 NĂM HỌC 2022-2023
 Ngày đăng:03/08/2022
THÔNG BÁOVề việc tập trung học sinh khối 10 năm học 2022 – 2023
Thông báo phương án phân ban, chọn môn xếp lớp 10 năm học 2022 - 2023
Thông báo về việc tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2022 - 2023
Quyết định về việc công bố công khai số liệu học sinh chuyển đi năm học 2021 - 2022 của trường THPT Đại Cường
TKB số 2 kỳ II năm học 2021 - 2022. Áp dụng từ 07 tháng 2 năm 2022
Công khai thực hiện dự toán thu - chi ngân sách 6 tháng cuối năm 2021
Công khai thực hiện dự toán thu - chi ngân sách quý IV năm 2021
Quyết định về việc công khai giao dự toán chi ngân sách năm 2022 của trường THPT Đại Cường
Quyết định về việc công khai điều chỉnh giảm dự toán ngân sách nhà nước năm 2021 của trường THPT Đại Cường
Quyết định về việc công bố công khai giao bổ sung chi dự toán ngân sách năm 2021 của trường THPT Đại Cường
Quyết định về việc công khai các khoản thu khác năm học 2021 - 2022 của trường THPT Đại Cường
Quyết định về việc công bố công khai số liệu quyết toán ngân sách năm 2020 của trường THPT Đại Cường
Công khai thực hiện dự toán thu - chi ngân sách quý III năm 2021
Biên bản xét duyệt quyết toán ngân sách năm 2020
Biên bản xét duyệt quyết toán ngân sách năm 2020
Quyết định về việc công khai điều chỉnh giảm dự toán ngân sách nhà nước năm 2021 của trường THPT Đại Cường
CÔNG KHAI CHÍNH SÁCH MIỄN, GIẢM HỌC PHÍ, HỖ TRỢ CHI PHÍ HỌC TẬP NĂM HỌC 2021 - 2022
DANH SÁCH HỌC SINH KHỐI 12 HỌC KỲ I NĂM HỌC 2021-2022
DANH SÁCH HỌC SINH KHỐI 11 HỌC KỲ I NĂM HỌC 2021-2022
DANH SÁCH HỌC SINH KHỐI 10 HỌC KỲ I - NĂM HỌC 2021-2022
TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG CHỨC NĂNG ĐIỀU CHỈNH NGUYỆN VỌNG ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN TRỰC TUYẾN
Công tác tuyển sinh ĐH,CĐGDMN năm 2021 trong tình hình dịch Covid-19
công văn hướng dẫn công tác chuyển trường đợt đầu năm học 2021-2022
Công khai thực hiện dự toán thu - chi ngân sách 6 tháng đầu năm 2021
Sự kiện nổi bật
Thư viện video
Thống kê
Hôm nay : 5